W dniu 22 marca 2013 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Szczególnym zainteresowaniem ze strony wydawców i właścicieli serwisów i stron internetowych, a także innych przedsiębiorców z branży internetowej, cieszy się art. 173 dotyczący plików cookies (popularnych ciasteczek). Nowelizacja bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego (tzw. pakiet łączności elektronicznej przyjęty 25 listopada 2009 r.), a szczegóły doprecyzowywane są przez poszczególne kraje. Zgodnie z wytycznymi państwa członkowskie UE zapewniają, że przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu użytkownika było dozwolone wyłącznie pod warunkiem, że dany użytkownik wyraził na to zgodę. Celem nowelizacji ma być w założeniu zwiększenie świadomości internautów na temat stosowanych technologii gwarantujących treści dostosowanych do indywidualnych preferencji użytkownika.

Według nowych zasad, właściciel serwisu internetowego powinien uzyskać zgodę internauty na przechowywanie i stosowanie plików cookie. Niestety wymogi nie są jasne i precyzyjne, dlatego w większości przypadków przyjmuje się (wzorem państw, które wdrożyły już zmiany i wytycznych ze strony MAC), że zgoda ta może być wyrażona przez odpowiednie ustawienia przeglądarki, ale w takiej sytuacji strony internetowe muszą w widocznym miejscu informować użytkowników o celu stosowania plików cookies i metodach zarządzania tymi plikami.

Gdyby jednak wymogi były zapisane bardziej rygorystycznie, mogłoby to doprowadzić do konieczności fundamentalnej zmiany w sposobie korzystania ze stron internetowych – przeglądarki musiałyby mieć zaznaczoną domyślnie opcję odrzucania plików cookies, a dopiero użytkownik po wejściu na wybraną stronę musiałby te ustawienia zmienić, żeby móc w pełni korzystać z dostępnych funkcjonalności strony internetowej. To byłoby znaczne utrudnienie dla przeciętnego użytkownika internetu.

Karą za niedostosowanie swoich serwisów internetowych do wymogów ustawy, może być nawet 3% rocznych przychodów przedsiębiorstwa, co może być bardzo dotkliwe, szczególnie dla firm, w których działalność internetowa stanowi część marginalną całej działalności…Urzędem kontrolującym dostosowanie witryn do wymogów ustaw ma być w założeniu Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Z tego właśnie powodu na wielu stronach internetowych (również na naszej) pojawiają się paski z informacją o wykorzystaniu plików cookies. Paski te pojawiają się użytkownikowi do momentu ich świadomego zamknięcia przez użytkownika (czyli wyrażenia zgody na wykorzystanie cookies).

Jeżeli zatem prowadzicie Państwo sklep internetowy lub korzystacie ze statystyk odwiedzalności strony (np. Google Analytics), najprawdopodobniej również Wy powinniście umieścić taką informację na swojej stronie. FUERTE MEDIA oferuje kompleksową usługę wdrożenia takiej informacji na stronach internetowych – w celu uzgodnienia szczegółów, prosimy o kontakt.

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy Wasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, jesteśmy w stanie wykonać bezpłatny audyt weryfikujący konieczność publikowania odpowiedniej informacji.

Oryginalne brzmienie art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego w części dot. plików cookies:

„ Art. 173.

 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
  1. abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
   1. celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
   2. możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
  2. abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
  3. przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
  1. wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
  2. dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego (…)”