Nowa strona ruszyła! Przygotowany został nowy wizerunek firmy, przeredagowane będą wszystkie treści. Na stronie znajduje się na razie ograniczony zakres usług, ale jest na bieżąco aktualizowana o nowe wiadomości. Zapraszamy firmy z branży marketingu internetowego i reklamy do współpracy w zakresie oferowanych usług, a naszych klientów zapraszamy do lektury strony oraz do wyrażania opinii na jej temat.

New website has been launched! We created a new company design, whole content will be re-edited. For now, our site contains only limited range of services, which will be filled up soon. We encourage companies from advertising sector to cooperate with us within the range of offered services, and for our customers we wish you will find here all you need.